bra lånevillkor

Bra Lånevillkor

Lånevillkor

Om du är på väg att ansöka om ett lite större lån, som t ex ett blancolån så är det något som du kommer att beröras av under en lång tid framöver. Du bör därför ta dig tid att jämföra olika banker så att du får så bra lånevillkor som det är möjligt. Kostnaden för ditt lån kallas ränta och den beräknas normalt som procent på skulden. Långivaren är alltid skyldig att uppge hur hög den effektiva räntan är.

Den effektiva räntan betyder alltid mer än själva räntesatsen eftersom ett lån med låg ränta kan bli väldigt dyrt om det tillkommer avgifter. Effektiv ränta beräknas med hjälp av regler i Konsumentkreditlagen. Den effektiva räntan måste anges för att du ska kunna jämföra olika lån och hitta bra lånevillkor. Den som lånar ut pengar vill självklart också ha tillbaka dessa så även bankerna. Återbetalning av lån kallas amortering och sker löpande enligt en bestämd plan.

Hur lång återbetalningstiden är beror på hur stor summa du har lånat och vilken säkerhet du har. När det gäller billån brukar återbetalningstiden aldrig vara på mer än sex år. När bilen är tio år eller äldre bör lånet vara borta. En villa eller bostadsrätt har en betydligt längre livslängd. Då kan återbetalningen vara över 40 år. Marknadsräntan är det aktuella priset på pengar. Den är precis som priset på andra råvaror ett resultat av de affärer som köpare och säljare gör på marknaden.

Därför förändras priset upp och ner. Om du kan få bra lånevillkor beror till största delen på marknadsräntan. Låneaktörerna lägger alltid till en del för omkostnad, risken att du inte kan återbetala etc. Många som lånar pengar föredrar att ha en lång amorteringstid för att få ner kostnaden per månad. Avigsidan blir att det i slutändan kostar dig mer i form av ränta och eventuella avgifter.

Rak amortering innebär att du betalar av en lika stor amortering på din skuld varje månad. Om du har ett annuitetslån betalar du samma summa varje månad under hela löptiden, förutsatt att räntesatsen är densamma. I takt med att skulden sjunker betalar du mindre ränta och amorterar mer. Om räntesatsen ändras under tiden kommer summan du betalar att öka eller minska.

Några tips:

  • Återbetala dina lån i ett tempo du klarar av.
  • Amortera på lånen men försök även spara en viss summa varje månad.
  • Du skapar då en buffert samtidigt som dina skulder minskar.
  • Försök dock bli av med dyra snabblån så fort som din ekonomi tillåter.

Kreditupplysning

När du ansöker om ett lån tar de flesta låneaktörer en kreditupplysning på dig. Det innebär att man ber UC (Upplysningscentralen) eller annat kreditupplysningsföretag om information angående dina inkomster, vilka skulder eller betalningsanmärkningar du har. En kopia på upplysningen skickas även hem till dig per post.